Váše jméno: Vaše heslo:

Vyhledávání akce

Dárkový poukaz

voucher

Hledáte-li originální dárek pro Vás či Vaše blízké, ale nejste si s konkrétní akcí jisti, můžeme Vám vystavit dárkový poukaz... více »

Půjčovní řád

Půjčovní řád si můžete ve formátu pdf stáhnout zde.

1 Úvodní ustanovení

Tento půjčovní řád je závazný pro pronajímatele na straně jedné a nájemce (zákazníka) na straně druhé. Smluvní vztah ve věci zapůjčení zboží vzniká podpisem Půjčovní smlouvy a řídí se podle tohoto půjčovního řádu. Zapůjčení sportovního vybavení je přesně definováno nájemní smlouvou dále jen „smlouva“, která obsahuje seznam zapůjčeného sportovního vybavení dále jen „vybavení“, celkovou cenu půjčovného dále jen „půjčovné“, a termín zapůjčení určený datem vypůjčení a datem vrácení.

2 Smluvní podmínky

2.1 Věc se pronajímá osobám starším 18 let na základě předložení OP nebo jiného průkazu totožnosti (pas, řidičský průkaz apod.), provedením platby za půjčovné bankovním převodem na č.ú. nejpozději 24 hodin před plánovanou výpůjčkou.

2.2 Pronajímatel je oprávněn odmítnout pronájem věci bez udání důvodů.

2.3 Věc se pronajímá na dobu dohodnutou mezi pronajímatelem a nájemcem.

2.4 Pronajímatel je povinen seznámit nájemce se základními pravidly užívání věci, pokud tato pravidla nejsou obecně známa. Nájemce se zavazuje užívat věc řádně v souladu s jejím určením, dodržovat základní pravidla užívání věci a chránit věc před poškozením, zničením nebo ztrátou. Nájemce není oprávněn přenechat věc k užívání jiné osobě.

2.5 Nájemce je povinen seznámit se při převzetí věci s jejím technickým stavem.

2.6 Půjčovné je stanoveno podle platného ceníku popř. dohodou a splatné nejpozději 24 hodin předem na bankovní účet.

2.7 Na zapůjčené věci je vybírána kauce, která je vratná při navrácení zapůjčeného vybavení. Kauce je vybírána ve smluvní výši dle aktuálního ceníku nebo dohodou.

2.8 V případě nedodržení sjednané doby a místa vrácení vybavení je nájemce povinen uhradit pronajímateli náklady spojené s vrácením vybavení do sjednaného místa. Za nevrácení vybavení dle podmínek smlouvy pronajímatel musí doplatit nájemné dle platného ceníku.

2.9 Při vráceni věci před dohodnutou dobou se nájemné nevrací.

2.10 Nájemce je povinen věc vrátit ve stavu, v jakém ji převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

2.11 Dojde-li k poškození, zničení nebo ztrátě, je nájemce povinen oznámit tuto skutečnost pronajímateli bez zbytečného odkladu. Povinnost nájemce je nahradit škodu, která se řídí příslušným ustanoveními občanského zákoníku.

2.12 Nájemce má právo zrušit objednávku na vybavení před započetím výpůjčky a smluvní vztah tím, že podá písemné oznámení. Termínem zrušení je den doručení tohoto písemného oznámení a výše stornovacího poplatku je odvislá od doby před zahájením výpůjčky. Účtujeme manipulační poplatek 500Kč.

  • do 41 dnů           10% z ceny výpůjčného
  • 40 - 11 dnů         50% z ceny výpůjčného
  • 10 - 4 dny           80% z ceny výpůjčného
  • 3 a méně dnů     100% z ceny výpůjčného

2.13 Pronajímatel nenese zodpovědnost za případné úrazy vzniklé užíváním věci.

2.14 Pronajímatel nepřebírá žádnou zodpovědnost při škodách na zdraví či majetku vzniklých nájemci nebo třetím osobám při používání zapůjčených sportovních potřeb.

2.15 Nájemce je povinen při užívání věci dodržovat tento půjčovní řád a obecně závazné předpisy.

2.16 Nájemce při podpisu smlouvy přebírá jedno vyhotovení smlouvy o nájmu vybavení.

3 Ochrana osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem svěřujete nás své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů). Bližší informace naleznete na adrese https://www.allroads.cz/o-webu/ochrana-osobnich-udaju 

Podmínky platné od 25. května 2018


Kontaktujte nás

Telefon: +420 737 267 919
E-mail: info@allroads.cz
IČ: 268 82 001

Adresa

ALLROADS s.r.o.
Na Pískovně 253/3a
Opava - Suché Lazce
747 95

Sdílejte s námi

twitter

Novinky e-mailem

Zaregistrujte se a již Vám neunikne žádná novinka, sleva nebo soutěž. Registrace je zdarma a máte možnost ji kdykoliv zrušit.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Zážitek vždy až na prvním místě